Artist Club
Sining-Mulan ibat ibang palabas

Ang “SINING-MULAN” ay mula sa salitang sining at panimula ng bagong pag-asa na maitatag ang sining sa larangan ng teatro. Ito rin ay umaayon sa salitang SINIMULAN, sinimulan na ang grupong bubuhay sa sining at kultura ng ating bayang Rizal.

April 8, Rizal, Nueva Ecija - Ang pagtatanghal ay kinatampukan ng mga kasapi ng samahan na Kabataan ng Rizal, ang pagtatanghal ay isang natatanging gabi na kinapapalooban ng iba’t ibang pagpapakita ng talento ng bawat isa sa larangan ng musika, sayaw at mga tulang bayan na tumatalakay sa iba’t ibang kasabihan o pag-uugali na namulatan ng tao at iba nating mga kababayan. Kasama o nakapaloob din sa palabas ang paghihimagsik at pagsasakripisyo ng mga bayani ng ating lalawigan, ang Unang sigaw ng Nueva Ecija, ditto ipapakita ang katapangan at katapatan ng ating magigiting na kababayan at para sa atin ay bayani ng lahing Novo Esihano. Isa din sa natunghayan ay ang ilang katutubong sayaw na siyang nagmumulat sa atin kung saan nagmula ang lahing Pilipino sapagkat matutunghayan natin ang mga sayaw na magpapaalala ng galing sa pag-indak ng lahing Pilipino maging ang lahing Novo Esihano at ang lahi ng mga taga-Rizal. Mula sa katutubong sayaw hanggang sa modernong sayaw na pang kasalukuyan ay ating masasaksihan. Sa ganitong pagkakataon naipapakita ang galing at talino ng bawat kasapi sa lahat ng larangan at naaayon sa mundo ng makasining na pagganap at kundi pati na rin sa ibang lalawigan at sa mga paaralan.See more News
Samahang Makasining (Artist Club), Inc.
Artist Club of the Philippines
email: info@makasining.org

Copyright 2007 Samahang Makasining (Artist Club), Inc.

Powered by AACC