Artist Club
Pantabangan: Poster and Painting Contest


Ang Dioces of Saint Andrew Parish sa Pantabangan ay magkakaroon ng Aktong Patimpalak sa pagpipinta sa ika-30 ng Disyembre 2019 na gaganapin sa KC Hall katabi ng simbahan sa pangunguna ng Hermano Mayor Rommel Dullas sa tulong ng Rembrandt Design and Contruction at suporta ni Amangpintor at ng Samahang Makasining(Artist Club), Inc., CLSU Artist Club at Design360.

Register now! click thid link

PANUNTUNAN SA PAGSALI:
1. Bukas para sa lahat ng kabataan na taga-Pantabangan mula edad 7-12 (Kategorya 1), 13-25 (Kategorya 2) and 26 pataas (Kategorya 3)

2. Ang mga gagamitin ay ang mga sumusunod:

(Kategorya 1) Pastel Color on Illustration 1/2
Ang libreng kagamitan ay nakalaan lamang sa unang 10 bata na lalahok.

(Kategorya 2 & 3)
- Acrylic water based paint: white Gloss Latex, Thalo Blue, Toluidine Red and Hansa Yellow
- Canvas 14x18 inches
- Ang libreng kagamitan ay nakalaan lamang sa unang 20 bata na lalahok

4. Ang mga mananalo ay inaasahang dadalo sa gabi ng parangal sa ika-30 ng Gabi Nobyembre 2019 kung saan doon matatanggap ang gantimpala.

5. Ang bawat lahok ay magiging pag-aari ng samahan o ng nagpatimpalak at isasama sa Exhibit.

6. Maaaring magsama ng Coach ngunit lalayo kapag nagsisimula na ang patimpalak.

7. Ang bayad ng Coach ay hindi sagutin ng nagpatimpalak.

BATAYAN SA PAGPILI
Pagkamalikhain ............. 30%
Kaugnayan sa Tema .......... 30%
Kaayusan ................... 10%
Kakaiba .................... 20%
Kabuuan .................... 10%See more Events
Samahang Makasining (Artist Club), Inc.
Artist Club of the Philippines
email: info@makasining.org

Copyright 2007 Samahang Makasining (Artist Club), Inc.

Powered by AACC