Artist Club
Anibersaryo ng mga sangay ngayong Setyembre, matangumpay

Setyembre - sa kabila ng maulan na panahon naipagdiwang rin ang anibersaryo ng mga sangay sa NEUST, BASC at San Jose City Municipal Chapter.

Halos isang buwan na pagsasaya at pagkikitakita ng mga kasapi ng samahan dahil sa lahat ng anibersaryo halos lahat ay dumadalo. Dito nakikita ang pagsasamasama at pagkakaisa ng mga sangay sa kabila ng kakapusan sa pondo nagagawang matagumpay pa rin ang okasyon.See more News
Samahang Makasining (Artist Club), Inc.
Artist Club of the Philippines
email: info@makasining.org

Copyright 2007 Samahang Makasining (Artist Club), Inc.

Powered by AACC