Artist Club
Bagong sangay na Young Artist Club sa Paniqui itinayo


Isa na namang sangay na Young Artist Club sa Eduardo Cojuangco National Vocational High School (ECNVHS) ang itinayo noong Marso 29,2019. Ito ay sa kahilingan ng mga mag-aaral ng naturang paaralan sa tulong na rin ni Vilma D. Vidaya guro ng nasabing paaralan at pag-agapay ni Elito V. Circa aka Amangpintor.

Isinabay ang pagtatatag ng sangay sa aktibidad na "Art Talk and Workshop" ni Amangpintor sa ECNVHS kung saan dinaluhan ng ilang guro at mga estudiyante at nagbigay rin ng ilang pagpapaliwanag ukol sa samahan.See more News
Samahang Makasining (Artist Club), Inc.
Artist Club of the Philippines
email: info@makasining.org

Copyright 2007 Samahang Makasining (Artist Club), Inc.

Powered by AACC