Artist Club
Modernong Sining Biswal
(by Romeo P. Sevilla  5/1/2006)

Malayo na ang inabot ng nagmamadaling panahon mula sa kanyang pinagmulan. Sa larangan ng Sining Biswal (visual arts), kumupas na ang mga techniques nina Juan Luna at Fernando Amorsolo bagama't maituturing nating isa sa pinakamahalagang bahagi sila ng ating Sining at Kultura.

Kung babalikan natin ang kanilang kapanahunan, na ang sistemang ginagamit ay ang pangkaraniwang ''Mano-mano'', masusukat ang isang Artist (pintor) sa kanyang galing at katangian sa pagpipinta. Ang marami ngayon ay halos ganito pa rin ang ginagawang pamamaraan sapagkat hindi pa kayang sumunod sa modernong sistema.

Hindi natin hinahamak o minamaliit ang ating pinagmulan sa larangan ng sining. Lalong hindi natin sinasabing ang mga makalumang Artists ay wala nang puwang sa modernisasyon, kundi dapat nga lamang na sumunod na rin tayo sa ikot ng mundo ng pagbabago. Huwag naman sanang bigyan ng masamang kahulugan ang ganitong suhestyon.

Tanggapin natin at bigyang-pansin na ang mga bagong techniques ngayon sa printing ay ginagamitan na ng modernong makina at ang mga tinta at pinturang lumabas ay pawang bago at halos di na kilalang mga matatandang pintor. Dapat nila itong makilala at matutunan ang paggamit nito.

Ngayon ay nauso na ang Panaflex, Tarpauline at mga dambuhalang signages na pawang gawa ng makabagong makina at nagagawa lamang ito sa loob lamang ng ilang minuto. Ito ang hiwagang nagagawa ng mga computer sa buhay ng tao. Hindi kailangang magpakahirap upang magkaroon ng kita o makatapos sa mga gawain. Ang tanging sagabal sa panig ng mga artists ay ang malaking gastos o puhunan at gayundin ang pag-aaral ng paggamit ng computer. Hindi naman lahat ng mga marunong sa computer ay dalubhasa sa animation o pagguhit sa makapangyarihang computer.

Ang sinumang interesadong matuto ay may mga ginagawang paraan upang makamtan ito. Halos abot-kamay lamang ninyo ang ganitong pangarap sapagkat mayroong isang organisasyong malugod na nag-aalok ng serbisyo at kaalaman sa mga aanib at makikipagkaisa sa kanilang layuning mapaunlad ang sining at kultura sa pamayanan.

Para sa kaalaman ng lahat, ang SAMAHANG MAKASINING (ARTIST CLUB) INC. ay marami nang ginanap na art exhibits sa CLSU, PHILRICE, Provincial Capitol at Manila. Madalas ding nagsasagawa ng mga orientation, seminar, workshop at on-the-spot painting contest sa iba't ibang lugar. Kung ikaw ay interesado, makipagkita sa sinumang kasapi ng samahan o pamunuan ng pahayagang ito.See more Editorial
Samahang Makasining (Artist Club), Inc.
Artist Club of the Philippines
email: info@makasining.org

Copyright 2007 Samahang Makasining (Artist Club), Inc.

Powered by AACC