Artist Club
Pagpupulong ng opisyales ng AC ika-25 taong Anibersaryo idinaos

Ika-26 ng Nobyembre 2006, idinaos ang unang pagpupulong ng mga opisyales ng AC Silver Anniversary Celebration na ginanap sa Roseville Subd., Sto Tomas, San Jose City, Nueva Ecija.

Layunin nito na mapagtibay at maiayos ang programa ukol sa gaganaping anibersaryo sa buwan ng Pebrero 2006. Ang mga programang ito tulad ng pagbibigay kaalaman sa bonsai tree, digital drawing, video editing at iba pang kaalaman sa sining ay mapapakinabangan ng nakararami. Pinagkaisahan rin ang sama-samang pagpapalago ng pondo at paghahanap ng mga sponsors. Ganoon din ang pagsasaayos ng lugar at mga tungkulin ng bawat committee. Isinaalang-alang rin ang paggawa ng libro ng makasining o Artist Profile, kung saan ang bawat kasapi na nais maglagay ng kanilang gawang sining ay bibigyan ng ispasyong dalawang pahina at maximum na tatlong larawan ng kanyang gawang sining.

Ilan rin sa ulat ng committee na natapos na ay ang pagpapa-imprinta ng BillBoard sa tarpaulin, Banner para sa National High-way, Internet Announcement at ilang souvenir items na nilagyan ng AC Silver Anniversary Celebraion.

Ilan sa dumalo sa pagpupulong ay sina; Jobel (CLSU Grand Artist), Renjay (NEUST Chapter), Danny (San Jose City Chapter), Robert Ramos (San Jose City), VJ (Lupao), Ryan Cacayan (Board Secretary), Elito Circa (Board Chairman) at ilang kasapi ng samahan. Ang ilan sa Board Members, mga Directors ng region at mga kasapi na nasa ibang bansa ay sa internet chating na lang nagbibigay ng komento at pagsang-ayon sa programa.See more News
Samahang Makasining (Artist Club), Inc.
Artist Club of the Philippines
email: info@makasining.org

Copyright 2007 Samahang Makasining (Artist Club), Inc.

Powered by AACC