Artist Club
World Class Painter NA!

Hindi kaila sa lahat na ang mga kasapi ng Samahang Makasining(Artist Club) ay pumapailanlang at nangingibabaw ngayon sa larangan ng sining. Ilan sa mga ito ay tumanggap na ng mga karangalan sa ibang bansa tulad ni Arch. Rexie Fernando na ginawaran ng pagkilala bilang mahusay na arkitekto sa isang kompanya sa Califonia.

Isa pang sumisibol sa larangan ng modern painting ay si Oliver Bautista na nasa London, huling taon 2005 ay nakilala dahil sa kanyang painting exhibit na sumasalamin ng kultura ng pilipino.

At ngayon, tahimik subalit tila virus na kumakalat ang pangalan ni Elito Circa sa internet, kabikabila ang gumagawa ng artisles tungkol sa kanyang mga gawang paintings. Katunayan nito nasa 112 results kung hahanapin mo ang pangalan niya sa Yahoo.com nitong kasalukuyang taon. At ang latest ay ang features niya sa ebay.com at sa isang website encyclopedia na tumatalakay sa Folk-Arts.

Ilan sa mga sumusunod na articles ay kapupulutan ng aral tulad ng;

 • http://popular.ebay.com/ns/Art/Folk+Art.html
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Folk_art
 • http://www.philrice.gov.ph/newsbits.php?newsTag=111
 • http://www.ncca.gov.ph/about_cultarts/articles.php?artcl_Id=273
 • http://www.fao.org/documents

  Ayon sa ilang mga kaibigang artist ng samahan ''World Class na talaga ang talino at galing ng mga miyembro artist club at hindi na ito mapipigilan pa''. • See more News
  Samahang Makasining (Artist Club), Inc.
  Artist Club of the Philippines
  email: info@makasining.org

  Copyright 2007 Samahang Makasining (Artist Club), Inc.

  Powered by AACC